Rynek konferencji i szkoleń ponownie przeżywa swój najlepszy czas. Po kryzysie zauważyć można wzrost wydatków przedsiębiorstw na organizację konferencji i szkoleń. Sieci handlowe inwestują w budowę i rozwój obiektów szkoleniowo-konferencyjnych. Powstają nowocześniejsze hotele, ośrodki szkoleniowe i ośrodki konferencyjne, które z powodzeniem konkurować mogą z europejskimi. Powody do zadowolenia ma nie tylko branża hotelarska. Swój rozkwit przeżywają również miejscowości, w których organizowane są szkolenia i konferencje. W końcu organizacja prestiżowej konferencji czy szkolenia, może stanowić jedną z najlepszych form promocji. W miejscowościach górskich, w których organizowane są konferencje w górach i szkolenia w górach, zauważono znaczny wzrost liczby turystów, co z kolei przyczynia się do rozwoju całej mikro gospodarki regionu. Samorządy zaczęły intensywnie inwestować w rozwój infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, z której korzysta klient biznesowy. Powstają nowe obiekty sportowo-rekreacyjne (np. parki wodne, lodowiska) oraz odrestaurowane są obiekty zabytkowe (np. dworki, zamki). Szczególnie ważne są inwestycje ponoszone na rozbudowę infrastruktury paraturystycznej (np. drogi, mosty), z której korzysta również  miejscowa społeczność. Zwiększyły się także zyski mikro i makro przedsiębiorstw, których działalność bezpośrednio lub pośrednio związana jest z obsługą klienta biznesowego. Rynek konferencji i szkoleń to rynek klientów zamożnych, którzy chętnie wydają swoje pieniądze. Warto jednak zaznaczyć, że jest to rynek klientów wymagających, oczekujących odpowiedniej jakości i standardów, a nawet wybrednych. Z tym zmierzyć muszą się zarówno obiekty szkoleniowe i konferencyjne (np. hotel w górach), mikro i makro przedsiębiorstwa (np. firmy szkoleniowe), jak i samorządy (np. urzędy miast).